Liên hệ

on

Thông tin liên hệ của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Địa chỉ: 22 Đại lộ Hồ Chí Minh – TP Hải Dương – Tỉnh Hải Dương – Điện thoại 03203855856
Hiệu trưởng: Vũ Phương Ly